Ugrás a tartalomhoz
Kosár

Visszatérítési szabályzat

A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása.

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott Termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért Termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi Termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított Termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a Termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett Terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles gondoskodni az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül az elállással érintett Termékek visszaszállításáról.

A Szolgáltató köteles a visszaadott Termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott Termékekért cserébe másik Terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a Termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségen: hello@pulowear.hu.

Elállás alá eső Termékek esetén azok vételárát a Szolgáltató az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, Webáruházban levásárolható kupon vagy banki átutalás formájában, a Felhasználó választásának megfelelően. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen Terméke(ke)t részére visszaküldte.

The warmest wear on Planet Earth!

Kövess minket!